пʼятницю, 18 жовтня 2013 р.

         Ми вже трохи навчилися, а тепер прийшов час  показати наші знання.
Сьогодні  у нас в школі проходив І тур  олімпіади з економіки - шкільний. Усі учні 11  класу  знали про це, тому ретельно  підготувалися. Вони повторили вивчений матеріал, опрацювали додаткову літературу і з повним багажем знань прийшли  до школи. Усі отримали завдвння і почали працювати. Про результати  цієї олімпіади ми скоро дізнаємось.
            А переможців буде очікувати ІІ  тур  олімпіади, більш вагомий - районний.   Побажаємо усім учасникам нашої школи тільки одного --  віри у себе і,  звичайно, ПЕРЕМОГИ.!!!!!!


             ЗАВДАННЯ З ОЛІМПІАДИ З ЕКОНОМІКИ ДЛЯ УЧНІВ                                                 11  КЛАСУ

1.Економічні  блага  це - :
А. Блага, які є обмеженими у порівнянні з потребами.
Б. Блага,які вироблені  завдяки затратам праці.
В. Блага, які ми з вами споживаєм.
Г. Блага, які мають корисність.

2.Яка з перелічених  властивостей не є  характерною для ресурсів:
А. Обмеженість              Б. Різноманітність.        В. Безмежність.              Г. Корисність

3. Неконкурентність  та не  винятковість є характеристиками:
А. Недоброякісних товарів.
Б.Дефіцитних товарів.
В. Суспільних благ.
Г. Факторів виробництва.

4. Щоб бути у стані рівноваги ( максимізувати корисність) споживач повинен:
А. Не купувати недоброякісних товарів
Б. Бути впевненим, що ціни всіх товарів, що купуються , однакові
В. Розподіляти дохід таким чином, щоб остання гривня. Витрачена на купівлю  будь – якого товару, приносила такий же приріст корисності, як і гривня, витрачена на купівлю іншого товару.
Г. Урівноважувати граничні корисності усіх придбаних товарів.

5. З’ясуйте, що означає ситуація споживчої  рівноваги:
А. Максимізацію загально корисності при наявному  бюджетному обмеженні
Б. Кожний придбаний товар приносить однакову граничну корисність
В. При зростанні закупок одного  виду блага скорочується закупка іншого виду блага
Г. Споживач витрачає однакову суму грошей на купівлю кожного виду блага

6. Визначте  правильну послідовність етапів економічного дослідження:
А. Збирання фактів, розробка теорії,аналіз, обґрунтування  економічної політики
Б. Обгрунтування економічної політики, збирання фактів,аналіз, розробка теорії
В. Збирання фактів, аналіз, розробка теорії, обґрунтування економічної політики
Г. Аналіз, розробка теорїі, збирання фактів, обґрунтування економічної політики

7. Виберіть правильне  закінчення твердження  «Продаж  одного товару  різним споживачам  за різними цінами – це приклад:
А.Оптових знижок                        Б.Сезонних знижок                      В. Цінової війни
Г. Цінової дискримінації

8.Визначте, які чинники  визначають кут нахилу  бюджетної лінії:
А. Смаки та переваги споживача відносно кожного з товарів
Б. Співвідношення цін товарів
В. Зміна доходу споживача
Г. Співвідношення граничних корисностей двох благ

9. Визначте, за яких умов  виробник  припинить наймати додаткових робітників:
А. Коли граничний прибуток буде дорівнювати нулю
Б. Коли граничні витрати більші за граничний продукт праці
В. Коли граничні витрати менші  за граничний продукт праці
Г. Коли граничний виторг дорівнює загальним витратам

10. Якщо функція споживання С=410+0,7Y, то використовуючи даний дохід, за якого є заощадження дорівнюють 100гр.од, дорівнює
А. 1700гр.од      Б.910 гр.од                        В. 510 гр.од                       Г.410 гр.од

11. Якщо товар А є нормальним товаром для споживача, то у разі зниження доходів
А. Ціни на товар А зростуть
Б. Ціни на товар А знизяться
В.Кількість покупок товару А зросте
Г.Крива ринкового попиту на товар А зсунеться праворуч

12. З’ясуйте, що  означає ситуація споживчої рівноваги
А. Максимізацію загально корисності при наявному бюджетному обмеженні
Б Кожний придбаний товар приносить однакову  граничну корисність
В.При зростанні закупок одного виду блага скорочується закупка іншого виду блага
Г. Споживач витрачає однакову суму грошей на купівлю кожного виду блага

  13 . Які  важливі сторони характерні для виробництва?
А)   виробничі відносини і взаємодія людини з приро¬дою;
Б)  відносини між людьми й урядом;
В)  відносини між країнами і народами.
Г)  відносини між ресурсами і урядом

14.  Які основні елементи виробництва ви знаєте?
А)   праця, засоби праці, предмети праці;
Б)  товари, послуги, виробники;
В)  капітал, ресурси, будівлі.
Г)   гроші, підприємницькі здібності

15. Чи всі люди народжуються зі здатністю до підприємництва?
А)  всі;
Б)  лише половина;
 В)  3-5 %.
Г) жодного

16. .   Які  ви знаєте  організаційні форми виробництва?
А)  управління, поділ праці, обмін діяльністю;
Б)  первинне, вторинне, третинне;
В)  матеріальне, нематеріальне.
Г)   поділ праці, первинне. Матеріальне

17. Про що  свідчить поділ виробництва на первинне, вторинне, третинне?
А)   про те, що одні види виробничої діяльності є похід¬ними від інших;
Б)  про те, що одних товарів виробляють більше, ніж інших;
В)  про те, що одні товари важливіші, ніж інші.
Г)  немає нічого важливого

18. Чи вважають капіталом засоби виробництва, які власник не використовує для створення споживчих благ?
А)  так, адже потенційно вони можуть бути включені в роботу;
Б)  ні, бо власник не отримує від них прибутку;
В)    частково, ті що плануються використовуватись у майбутньому.19. Як формулюється закон спадної граничної корис¬ності?
А) якщо один з факторів виробництва є змінним,  а інший постійним, то починаючи з певного моменту, гранична  продуктивність  кожної  наступної  одиниці  цього  змінного фактору буде зменшуватись;
Б)  якщо один з факторів виробництва є змінним, а інший постійним, то, починаючи з певного момен¬ту, гранична продуктивність кожної наступної оди¬ниці цього змінного фактору буде збільшуватись;
В)  якщо фактори виробництва є постійними, то гра¬нична продуктивність кожної наступної одиниці буде постійною.

20. Що  визначає  поведінку  окремого виробника?
А)   його інтерес максимізувати прибуток;
Б)  виробити якнайбільше товару;
В)  спортивний інтерес;
Г)  його інтерес знизити прибуток.


Дати визначення:
1.            Фактори виробництва:
2.            Нематеріальне виробництво….
3.            Елементи виробництва….
4.            Матеріальне виробництво….

Творчі завдання
1.            Шоколадна фабрика випускає цукерки «Київ вечірній» «Труфельні» і  різноманітне печиво. Якщо ціна на цукерки «Київ вечірній»  підніметься що буде  купувати раціональний споживач. Відповідь обґрунтуйте.
2.            Якщо  ціни на хутрові вироби  зростатиме чи означає це що споживачі будуть купувати їх менше.
Задачі

1.            Попит на бензин заданий функцієюQd=15+3Р, а пропозиція описується  рівняннямQs=-9-2Р. В результаті підвищення цін на автомобілі попит на бензин піднявся на 5% за кожного рівня цін. Одночасно пропозиція бензину зменшилась на 20% за кожного рівня цін. Знайдіть рівноважну ціну і рівноважний  обсяг продажу бензину.

Немає коментарів:

Дописати коментар