пʼятницю, 8 листопада 2013 р.

           Темою сьогоднішнього заняття  було ознайомлення з поняттям : Банки. Їх функції Світові                                               гроші.  Пограли економічну гру : "Я клієнт банку"
        Банки тісно взаємодіють із бюджетом і податковою системою, системою  ціноутворення, з політикою цін і прибутків, з умовами зовнішньоекономічної  діяльності. Банківська система взаємодіє з економікою, активно впливає на соціальну сферу, що проявляється в накопиченні коштів населення і підприємств, сприяючи зростанню рівня життя. Проте банківська система – це не об'єднання різних банків, а специфічна економічна структура, яка має особливе призначення і виконує  спеціальні  функції  в економіці.
Виділяють наступні специфічні функції банківської системи України:
а) створення грошей і регулювання грошової маси;
б) трансформаційна функція;
в) стабілізаційна функція.
Функція створення грошей і регулювання грошової маси полягає в тому, що банківська система оперативно змінює масу грошей в обігу, збільшуючи або зменшуючи її відповідно до зміни попиту на гроші. У виконанні цієї функції приймають участь всі ланки банківської системи і вона стосується всіх напрямів банківської діяльності.
Для банківської системи характерна трансформаційна функція, яка полягає в тому, що банки, мобілізуючи вільні кошти одних суб'єктів господарювання і передаючи їх іншим, мають можливість змінювати (трансформувати) величину й строки грошових капіталів та фінансові ризики.
Банківська система також виконує стабілізаційну функцію, тобто функцію забезпечення сталості банківської діяльності та грошового ринку. Для банківської діяльності характерна висока ризикованість і банки працюють в умовах постійної і підвищеної загрози втрати грошей та банкрутства, тому боротьба з ризиками є важливим завданням не лише окремих банків, а й усієї банківської системи.
Розширення товарно-грошових відносин за межі національних ринків привело до формування такої функції грошей – як світові гроші.
Ще з давніх часів світові гроші забезпечували оплату товарів і послуг, вироблених в іноземній державі.
Таким чином, вони є основою розвитку міжнародних угод
Проте, обслуговуючи міждержавні ринкові відносини, світові гроші використовуються головним чином як засіб платежу. Торгові й фінансові операції опосередковуються не наявними грошовими знаками, а шляхом зарахування боргових зобов'язань через банки. Якщо під час цих розрахунків виникає заборгованість, вона покривається золотом чи валютою тієї держави, якій сплачується борг. Світові гроші виступають як загальний платіжний і міжнародний купівельний засіб.
Світові гроші функціонують і як загальна матеріалізація суспільного багатства. Ця їхня властивість виявляється, коли видаються зовнішні кредити, переміщуються нагромаджені багатства (золоті запаси в іноземні банки).Немає коментарів:

Дописати коментар